1. Danh từ が + ほしい + です

Nghĩa: Muốn cái gì đó
Cách dùng : Dùng để biểu thị ý muốn có một cái gì đó
Ví dụ:
いま、 あなた は なに が ほしい です か
Bây giờ bạn muốn cái gì ?
わたし は パン が ほしい です
Tôi muốn có một ổ bánh mì

2. Động từ thể ます + たいです

Động từ thể ます

 • Khi động từ được dùng cùng [ます] thì ta gọi có là thể [ます] của động từ
 • Ví dụ :
  かい chính là thể [ます] của động từ [かいます]

Động từ thể ます + たいです

 • Nghĩa : Muốn làm cái gì đó
 • Cách dùng : biểu thị ý muốn của bản thân người nói hay hỏi ý muốn của người khác, trong những trường hợp sử dụng trợ từ [を] thì có thể thay bằng trợ từ [が], khi chia thời thì chia giống tính từ đuôi [い]
 • Ví dụ:
  わたしはおきなわへいきたいです。
  Tôi muốn đi Okinawa
  くつをがかいたいです。
  Tôi muốn mua một đôi giày
  おなかがいたいですから、なにもたべたくないです。
  Bụng đau nên tôi không muốn ăn gì cả

*Lưu ý :

 • Mẫu câu [ほしい] và [たいです], không thể dùng để biểu thị ham muốn của người thứ 3
 • 2 mẫu câu này cũng không dùng để mời người nghe dùng một thứ gì hay làm gì

3. Danh từ(địa điểm) + へ + Danh từ/ động từ thể [ます] + に いきます/ きます / かえります

 • Nghĩa : Đi / đến / về đâu để làm việc gì
 • Cách dùng :
  Danh từ/ động từ thể [ます] đặt trước trợ từ [に] nhằm biểu thi mục đích của [いきます/ きます / かえります]
  Danh từ đặ trước [に] phải là danh từ chỉ hành động
 • Ví dụ :
  わたし は にほん へ にほんご を べんきょうし に いき たい です
  Tôi muốn đến Nhật Bản để học tiếng Nhật
  あした、 わたし は きょうと の おまつり に いき ます
  Ngày mai tôi đi đến lễ hội ở Tokyo

4. Danh từ + に + Động từ / Danh từ を Động từ

 • Cách dùng : Trong mẫu câu này trợ từ [に ] được dùng với các động từ như [はいります], [のります] đế chỉ điểm đến
 • Ví dụ :
  あのきっさいてんにはいりましょう。
  Cùng vào quán nước giải khát kia đi

5. どこか / なにか

 • Nghĩa :
  [どこか] : Ở đâu đó
  [なにか] : Cái gì đó
 • Cách dùng : Có thể lược bỏ các trợ từ [へ],[を] sau [どこか] và [なにか]
 • Ví dụ :
  ふゆやすみはどこか(へ)いきましたか?
  Kì nghỉ đông có đi đâu đó chơi không ?
  はい、いきました。
  Ừa, có!
  のどがかわきましたから、なにか(を)のみたいです。
  Khát nước quá, tôi muốn uống gì đó!

6. ごちゅうもんは

 • Nghĩa : Anh / chỉ dùng món gì
 • Cách dùng : Đây là mẫu câu mà phục vụ thường hay hỏi khách hàng và được thêm chữ [ご] ở đầu nhằm thể hiện sự kính trọng

Nguồn: Giáo trình MINANO NIHONGO ( Nếu có điều kiện các bạn mua sách gốc ủng hộ nhà phát hành nha)